Podczas warsztatów wykonamy rzeźbę zająca wielkanocnego . Wszystko wykonasz samodzielnie – od tworzenia formy , rzeźbienia głowy , kwiatów po koloryzację . Będziemy pracować głównie masą Stone Art .