Wersja I

Na warsztatach wykonamy obraz o wymiarach 40×60 cm. Będziemy pracować trzema rodzajami struktur . Jedna na bazie Stone Art , a druga Sand , a trzecia samego Powertex’u Podczas zajęć będziemy dużo malować patynami Bister dla uzyskania efektu odbicia w wodzie. Na obrazie wykorzystamy grafikę Pani Moniki Luniak, którą przeniesiemy na płótno na papierze ryżowym .

Wersja II
Na warsztatach wykonamy obraz składający się z dwóch podobrazi , które razem tworzą całość o wymiarach 60×60 cm. Będziemy pracować różnymi rodzajami struktur : na bazie Stone Art , Sand , samego Powertex’u oraz Easy3dflex. Podczas zajęć będziemy dużo malować patynami Bister dla uzyskania efektu odbicia w wodzie. Na obrazie wykorzystamy grafikę Pani Moniki Luniak, którą przeniesiemy na płótno na papierze ryżowym .